Mater Verbi

Matka Słowa

We wrześniu 2010 roku spotkał mnie zaszczyt w postaci medalu Mater Verbi, przyznawanego rokrocznie przez Tygodnik Katolicki „Niedziela” za ewangelizacyjne wykorzystanie środków społecznego komunikowania myśli, wspieranie rozwoju katolickich mediów oraz za wkład w kulturę narodową, patriotyzm, a także szczególną współpracę z „Niedzielą”.

Przy okazji uroczystości, która miała miejsce 18 września na Jasnej Górze, miałam możliwość uczestniczenia w oprawie muzycznej Mszy Św., a następnie wystąpienia w części artystycznej spotkania, przy okazji którego dokonałam mini–promocji albumu Juliusza Multarzyńskiego pt. Pianiści – Studium Rubato, występując wspólnie z uwiecznioną w nim obiecującą pianistką młodego pokolenia Krystyną Man Li Szczepańską.

Więcej na ten temat na stronie Tygodnika.

Zobacz również tutaj....

Zobacz galerię zdjęć z uroczystości: